Dominique Mary Spalovsky

v tomto školním roce učí anglický jazyk, rodilá mluvčí