Ing. Pavel Novák

v tomto školním roce učí fyziku, informatiku a výtvarnou výchovu