Naše poradenská pracoviště

Škola Břežany klade velký důraz na individuální přístup ke všem žákům. Záleží nám na rozvoji jejich potenciálu, zároveň však respektujeme možnosti a schopnosti každého jednotlivce. Značnou pozornost věnujeme včasné identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich všestranné podpoře. V neposlední řadě se zabýváme i problematikou žáků nadaných a mimořádně nadaných, jejichž schopnosti a dovednosti se snažíme maximálně rozvíjet.