Regionální poradenské pracoviště

Regionální poradenské pracoviště je odborné poradenské pracoviště zaměřené na psychologickou, speciálně-pedagogickou, logopedickou a další odbornou činnost.

Klienty centra jsou děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména děti s poruchami učení a/nebo chování a děti nadané a jejich rodiny.

Hlavními aktivitami pracoviště jsou diagnostika (psychologická, speciálně pedagogická, logopedická), poradenská a terapeutická činnost, individuální a skupinové nápravy, doplňková nabídka odborných kurzů.

Centrum nabízí služby jednotlivcům i školským zařízením z regionu.

Více informací naleznete na webových stránkách www.rppdolnibrezany.cz.