Pro budoucí žáky

Pro budoucí žáky

Naposledy aktualizováno 6. 4. 2022.

Základní škola Dolní Břežany je jedinou státní, resp. obecní základní školou v obci. Je spádovou školou pro děti s trvalým bydlištěm v Dolních Břežanech (včetně Lhoty a Zálep). Kromě výuky v běžných třídách nabízíme také program rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou jsou určeny nejen pro děti ze spádové oblasti, ale pro děti z celého regionu bez ohledu na trvalé bydliště.

Zápis

Zápis do ZŠ se koná každoročně v období od 1. dubna do 30. dubna, přesný termín je určen v dostatečném předstihu.

Zájemci o program rozšířené výuky se nejprve musí zúčastnit řádného zápisu a teprve následně se dostaví k ověřování matematických a jazykových předpokladů. Do třídy s rozšířenou výuku je pak přijato 18 nejúspěšnějších dětí.

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhl v úterý 5. 4. 2022 odpoledne. Výsledky uveřejníme v zákonné lhůtě do 30 dnů.

 

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku a všechny další potřebné informace a formuláře najdete v přílohách. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------