Pro budoucí žáky

Pro budoucí žáky

Naposledy aktualizováno 27. 3. 2023.

Základní škola Dolní Břežany je jedinou státní, resp. obecní základní školou v obci. Je spádovou školou pro děti s trvalým bydlištěm v Dolních Břežanech (včetně Lhoty a Zálep). Kromě výuky v běžných třídách nabízíme také program rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Třídy s rozšířenou výukou jsou určeny nejen pro děti ze spádové oblasti, ale pro děti z celého regionu bez ohledu na trvalé bydliště.

Přestup do vyššího ročníku

Do vyšších ročníků přijímáme pouze děti s trvalým bydlištěm v Dolních Břežanech (včetně Lhoty a Zálep). Jedinou výjimkou je přestup do budoucího 6. a 8. ročníku třídy s rozšířenou výukou, pokud se uvolní místa po odchodech na víceletá gymnázia, obsazujeme je na základě doplňujícího přijímacího řízení. Prvním krokem je v každém případě vyplnění a zaslání Žádosti o přestup (k dispozici níže), případný zájem o třídu s rozšířenou výukou vyznačte prosím do pravého horního rohu žádosti.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do ZŠ se koná každoročně v období od 1. dubna do 30. dubna - TERMÍN ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BYL STANOVEN NA ÚTERÝ 11. DUBNA 2023.

Zájemci o program rozšířené výuky se nejprve musí zúčastnit řádného zápisu a teprve následně se dostaví k ověřování matematických a jazykových předpokladů. Do třídy s rozšířenou výuku je pak přijato 18 nejúspěšnějších dětí.

 

Leták_zápis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies