Doučování v rámci Národního plánu obnovy
6.10.2022

Doučování v rámci Národního plánu obnovy

Břežanská škola je i ve školním roce 2022/2023 součástí programu doučování, které je realizováno v rámci Národního plánu obnovy a financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Koronavirová pandemie zasáhla v uplynulých takřka dvou letech prakticky do všech odvětví života naší společnosti. Jednou z oblastí, kde se dopady pandemie velmi výrazně projevily, je školství. Uzavření škol a opakované přechody na distanční výuku se negativně projevily na vzdělávacích výsledcích mnoha žáků a napomohly ke zvýšení vzdělanostních nerovností. Prostředkem, jenž má napomoci tyto jevy odstranit, je doučování, které je od podzimu 2021 nabízeno potřebným žákům. To je realizováno v rámci Národního plánu obnovy (investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy) a od 1. ledna 2022 financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Podpora je v rámci doučování poskytována zejména těm žákům, kteří jsou výrazně ohroženi školním neúspěchem (nejčastěji s ohledem na domácí zázemí nebo obtíže s motivací), přičemž doučování může probíhat jak individuálně, tak ve skupinách. Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z daných kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

Cílem je v první řadě doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přechodem na distanční výuku, resp. u nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem podpořit jejich úspěšné začlenění.

Lektory hodin doučování mohou být nejenom pedagogičtí pracovníci školy, ale též např. studenti, vedoucí zájmových kroužků, dobrovolníci.

Doučování nyní probíhá v období září–prosinec 2022, avšak bude pokračovat i po zbytek tohoto školního roku,

 

Kontaktní osoba: Jana Zapotilová (jana.zapotilova@skolabrezany.cz)

 

Více o programu doučování naleznete na ZDE.

 

Autor: Jana Zapotilová

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies