Vítejte v družině

Vítejte v družině

Obecné informace

Školní družina je určena pro děti z prvních až čtvrtých tříd (pokud kapacita stačí).

Provozní doba

 • ranní družina 6:45 – 7:40
 • odpolední družina 11:40 (navazuje na konec výuky v jednotlivých třídách) – 17:00

Vyzvedávání dětí

Je možné používat pouze vchod od sportovní haly! Zákonní zástupci si děti vyzvedávají prostřednictvím videotelefonu umístěného v předhale. Sledujte prosím pravidelně nástěnku umístěnou v předhale. Jsou na ní uvedeny nejen linky, na které je třeba volat pro vyzvednutí dítěte z konkrétního oddělení, ale především důležité informace o případných změnách.

Děti je možno vyzvedávat podle rozvrhu jednotlivých tříd a návratu z oběda až do 13:45. Dále pak od 15:00 do 17:00.

Kontakty

 

Platby

 • Cena za družinu (platná od 1. 9. 2020): 300 Kč měsíčně (jednotná cena při jakékoli docházce, vč. ranní družiny)
 • Způsob platby: převodem na NOVĚ ZŘÍZENÝ ÚČET Žákovské platby - číslo účtu 930360360/0300.

  • specifický symbol 3
  • konstantní symbol 0308
  • variabilní symbol dítěte (každý žák má přidělen svůj vlastní, tzv. identifikační číslo)
  • platby lze provádět po jednotlivých měsících nebo najednou
 • Termíny plateb:
  • vždy do 15. dne daného měsíce

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies