Školská rada

Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje obec Dolní Břežany jako zřizovatel školy. Ustavující zasedání Školské rady se uskutečnilo 31. října 2001.

Kompetence Školské rady

Podle zákona č. 561/2004 Sb., §168 (změněného zákonem č. 472/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012)

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Členství ve školské radě

Členové rady jsou voleni nebo jmenováni na funkční období tří let. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad. Volby do školské rady proběhly na konci minulého školního roku. Ustavující zasedání nově zvolené školské rady  se uskutečnilo 20. 9. 2022. Školská rada tedy nyní pracuje v novém složení:

 • zástupci obce: Jitka Langová, Jana De Merlier, Jan Záruba
 • zástupci rodičů: Irena Kotlínová, Lenka Laryea, Jan Kovařík
 • zástupci školy: Petr Nádvorník, Vladimíra Němcová, Filip Procházka
Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies