Život je věda

Vzdělávací ústav Život je věda, z.ú. založila obec Dolní Břežany v únoru 2016 na podporu vzdělávání v Dolních Břežanech i širším regionu. Statutárním orgánem ústavu je ředitelka Ing. Iva Fischerová; správní rada ústavu je pětičlenná.

Poslání a účel ústavu, předmět činnosti, předmět podnikání 

Posláním ústavu je komplexní podpora rozvoje předškolního a základního vzdělávání v regionu s důrazem na podporu konkurenceschopnosti žáků a jejich uplatnění na trhu práce.

Účelem ústavu je provozování následujících společensky užitečných činností sloužících naplnění jeho shora popsaného poslání:

 • podpora rozvoje přírodovědného a technického vzdělávání
 • příprava a realizace programů a projektů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v oblastech přírodovědného a technického vzdělávání.
 • organizace a zajištění průběhu volitelných odborných kurzů nad rámec Školního vzdělávacího programu ZŠ Dolní Břežany.
 • rozvoj klíčových kompetencí v oblasti jazyků a komunikace
 • vyhledávání talentovaných žáků a podpora jejich dalšího rozvoje v souladu s jejich potenciálem
 • metodická podpora učitelů, jejich mentoring, koučing, shadowing
 • podpora při získávání prostředků na ICT a další výukové pomůcky pro rozvoj vzdělávacích programů
 • zajištění odborných poradenských služeb v oblasti vzdělávání
 • podpora strategického řízení a managementu inovací v oblasti vzdělávání
 • podpora a koordinace iniciativ pro rozvoj vzdělávání na lokální úrovni
 • rozvoj spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi v rámci regionu STAR za účelem dalšího rozvoje vzdělávání a motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických předmětů
 • podpora a realizace neformálního vzdělávání, podpora projektů na popularizaci přírodovědného a technického vzdělávání, podpora a řízení programů dalšího vzdělávání učitelů

Kontakt

Vzdělávací ústav Život je věda, z.ú.
Na Vršku 290, 251 45 Dolní Břežany
IČO 04830130

Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies