Spolek rodičů

(Aktualizace 8. září 2022)

Spolek rodičů při ZŠ Dolní Břežany sdružuje rodiče, kteří mají zájem podpořit naši školu, a to zejména v oblasti zlepšení prostředí školy, kde naše děti tráví velkou část dne. Spolek úzce spolupracuje s vedením školy a kromě vlastních záměrů přispívá i na vybrané projekty školy.

V průběhu pandemie COVIDu byla činnost utlumena, v druhém pololetí školního roku 2021/22 byla obnovena. Původní sdružení se transformovalo na zapsaný spolek, stanovy byly upraveny, aby odpovídaly současné legislativě. Hlavní změnou též je, že na práci spolku se mohou aktivně podílet všichni rodiče, kteří o to projeví zájem, a nikoliv jen zástupci tříd, jak tomu bylo v minulosti.

Všichni rodiče mohou přispět na fungování spolku a financování jeho aktivit zasláním částky 350 Kč na účet spolku.

Aktivní rodiče, kteří mají zájem se účastnit schůzek rodičů, diskutovat o návrzích, přicházet s vlastními a spolurozhodovat, prosím do poznámky k platbě uveďte ještě e-mail a telefonní číslo. Předseda spolku Vás bude kontaktovat.

V letošním školním roce bychom se rádi zaměřili především na

  • Podporu projektů ve výuce, na které nestačí obvyklé pomůcky a vyžadují nákup něčeho navíc, co učitelé běžně nemají. V loňském roce jsme takto podpořili výrobu květinových truhlíků v 9.B a výrobu ekoboxů v 7.C. Dále byl schválen příspěvek na zútulnění prostor mezi třídami v nové budově pro efektivnější a pohodlnější trávení času během přestávek. Letos bychom chtěli takových projektů podpořit více.
  • Preventivní programy – v loňském roce se jednalo o rizika a závislost na internetu, téma letos budeme konzultovat s metodikem prevence panem Mikšovským.
  • Zvládnutí výuky ukrajinských dětí. V loňském roce spolek přispěl 50.000,- Kč pro potřeby ukrajinských dětí, které do školy přišly. Pokud bude potřeba, rádi budeme pokračovat.
  • Podporu sociálně slabších dětí, aby měly možnost se plnohodnotně účastnit školních akcí spolu se svými vrstevníky. Na konci roku jsme informovali všechny třídní učitele, že Spolek rodičů je připraven přispět na základě jejich doporučení vybraným dětem na školu v přírodě. Nakonec jsme takto pomohli jednomu žákovi, ale i to se určitě vyplatilo!

… a případně další témata, se kterými přijdete Vy!

Nemáte čas se aktivně věnovat spolku? Prosím podpořte jeho činnost zasláním příspěvku:

Číslo účtu: 7862313002/5500

Variabilní symbol: identifikační číslo žáka (jako u plateb škole)

Částka: 350,- Kč

Poznámka: Jméno a příjmení dítěte, třída

Děkujeme!

 

Členové

 

Předseda

Pavel Novák - 5.C (777 293 235; novak.pavel@seznam.cz)

Místopředseda

Petr Prokop (774 744 521; petr@prokopnet.cz)

Aktivní členové

Jozef Bálint

Tomáš Klápa

Zdeňka Kocandová

Lenka Laryea

Jana Milfaitová

Daniela Murad

Pavlína Gaborová

Renáta Fabiánová

Martina Sába

Silvie Michalcová

Simona Provazníková

Markéta Škopová

Silvie Maxová

Štěpán Růžek

Tereza Hamtilová

Vladimíra Němcová

Stanovy

Aktuální stanovy spolku