Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament

Členové parlamentu Stanovy a slib Zápisy ze zasedání

Školní parlament na naší škole je složen z volených zástupců tříd 6. - 9. ročníků, kteří se spolu setkávají na pravidelných schůzkáchMimo zprostředkování komunikace mezi vedením školy, žáky a učiteli je důležitou náplní Školního parlamentu organizování akcí pro ostatní žáky, zlepšování klimatu a prostředí školy a snaha o řešení problémů. 

Členové Školního parlamentu se učí demokratickým principům a postupům, rozvíjet své komunikační dovednosti, vznášet a prezentovat svůj názor, naslouchat druhým a také vzájemnému respektu a zodpovědnosti.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies