Karel Čapek

»Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.«

Karel Čapek

Ze života školy

Kroužek šití

Kroužek šití

Stejně jako kulinářský kroužek, nově ve školním roce 2021/2022 zahájil svoji činnost kroužek šití. Základy šití, které se děvčata do tohoto kroužku přišla naučit, zúročila v průběhu trvání kroužku. Svojí šikovností, pílí a pracovitostí,  zvládla za velmi krátkou dobu ušíti hned několik krásných výrobků. V závěru kroužku děvčata šila náročný projekt - textilní panenku, při jejíž tvorbě musela  zvládnout hned několik kreativních technik. Panenky a všechny projekty, které děvčata v průběhu kroužku vytvořila, si budete moci prohlédnout na naší školní výstavě. 

Autor: Miloslava Strnadová