Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog Speciální pedagog Metodik prevence Výchovný poradce Kariérové poradenství Dokumenty

Nedílnou součástí školy je v dnešní době Školní poradenské pracoviště neboli ŠPP. To ve škole propojuje oblast vzdělávací, výchovnou a preventivní a podílí se tak na tvorbě vhodného prostředí pro vzdělávání pro všechny zúčastněné, tj. pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogické pracovníky školy.

Členy ŠPP jsou výchovný a kariérový poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog. Ti ve škole zajišťují poradenské služby, mezi něž patří zejména:

 • poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a následné sledování a vyhodnocování jejich účinnosti
 • prevence školní neúspěšnosti
 • podpora vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí či s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého klimatu pro přijímání veškerých odlišností ve škole
 • zajišťování preventivních programů a vyhodnocování jejich účinnosti
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivých žáků či třídních kolektivů
 • metodická podpora a vedení všech pedagogických pracovníků školy
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Tyto služby jsou součástí každodenního života školy a napomáhají utváření dobrého klimatu a pocitu bezpečí a důvěry pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. Činnost ŠPP probíhá v těsné spolupráci s vedením školy a všemi pedagogickými pracovníky.

Ani ŠPP, ani škola jako celek však nedokáží zabránit rizikovému chování či školnímu neúspěchu některých žáků. V takovém případě není v kompetenci školy problém vyřešit, nýbrž poskytnout součinnost dalším k tomu vhodným institucím, které posoudí možnost dalšího postupu a doporučí škole vhodné metody péče o takového žáka.

Tým ŠPP:

 • vedoucí ŠPP, speciální pedagožka a koordinátorka inkluze: Mgr. Jana Zapotilová (jana.zapotilova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 890, 605 827 670)  
 • školní psycholožka, speciální pedagožka: Ing. Mgr. Alena Vyšínová (alena.vysinova@skolabrezny.cz, tel. 220 990 896)  
 • výchovná a kariérová poradkyně: Ing. Iva Fischerová (iva.fischerova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 886)  
 • kariérová poradkyně: Ing. Kamila Menclová (kamila.menclova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 857)
 • metodik prevence: Mgr. Ivo Mikšovský (ivo.miksovsky@skolabrezany.cz, tel. 220 990 853)  
 • metodička prevence (pro 1. stupeň): Mgr. Michaela Valvodová (michaela.valvodova@skolabrezany.cz, tel.: 220 990 889)  
 • odborná asistentka ŠPP: Mgr. Tereza Zapotilová (tereza.zapotilova@skolabrezany.cz, tel.: 220 990 890)
Vysvědčení jako příležitost

Vysvědčení jako příležitost

Blíží se vysvědčení. Pro někoho slavnostní den a důvod k oslavě, pro jiného jde už předem o stresující záležitost. Ne vždy totiž známky odpovídají představám dětí a/nebo jejich rodičů. Jak se na tento den připravit, aby vše proběhlo příjemně pro obě strany?

Autor: Jana Zapotilová
Schůzka - přijímací řízení na střední školy

Schůzka - přijímací řízení na střední školy

Vzhledem k rozsáhlým změnám v procesu přijímání na střední školy Vám nabízíme možnost zúčastnit se informačního setkání věnovaného tomuto tématu, a to zde ve Škole Břežany (sál, přízemí nové budovy) v úterý 6. února od 17:00.

Autor: Pavlína Nádvorníková
Bubnovačka aneb Jak jsme bubnovali pro dobrou věc

Bubnovačka aneb Jak jsme bubnovali pro dobrou věc

Břežanská škola byla v pondělí 20. listopadu hlučnější než obvykle. Připojili jsme se totiž k celostátní akci Bubnovačka a společným bubnováním jsme symbolicky upozornili na problematiku dětí vystavených násilí v rodině.

Autor: Jana Zapotilová
Bubnovačka

Bubnovačka

Naše škola se letos poprvé zapojí do akce Bubnovačka, jejímž cílem je upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. V pondělí 20. listopadu se připojíme k celorepublikovému happeningu a symbolicky tak dáme hlas těm, kteří jinak nejsou slyšet – týraným dětem.

Autor: Jana Zapotilová
Energetické nápoje

Energetické nápoje

Informace metodičky prevence o rizicích konzumace (nejen) energetických nápojů

Autor: Michaela Valvodová
Aktivity pro 9. ročníky

Aktivity pro 9. ročníky

V letošním školním roce opět čekají naše deváťáky přijímací zkoušky na střední školy. A aby příprava na tu tzv. „správnou“ volbu školy nebyla jen nudná teorie a studování hromady materiálů, představili jsme jim zajímavé aktivity.

Autor: Kamila Menclová
Jak dnes bylo ve škole?

Jak dnes bylo ve škole?

Mluvit s dětmi o škole není pro rodiče vždy jednoduché. Dětem se nechce zevrubně odpovídat, rodiče zase někdy nevědí, jak se ptát. Přesto je důležité o těchto věcech mluvit. Ale jak to změnit?

Autor: Jana Zapotilová
Ukončení projektu doučování

Ukončení projektu doučování

V uplynulých dvou školních rocích se na naší škole realizovalo doučování v rámci Národního plánu obnovy (investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy), které bylo financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Autor: Jana Zapotilová

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies