Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ing. Iva Fischerová

ředitelka školy
Detail

Ing. Kamila Menclová

HR manažerka/personalistka, zástupkyně pro nepedagogické činnosti
Detail

Mgr. Pavlína Nádvorníková

statutární zástupkyně ředitelky
Detail

Mgr. Jana Zapotilová

zástupkyně ředitelky školy, speciální pedagog
Detail

Kancelář vedení školy

Eva Gačová

vedoucí kanceláře školy
Detail

Studijní oddělení

Jana Manhartová

hospodářka
Detail

Personální úsek

Ing. Kamila Menclová

HR manažerka/personalistka, zástupkyně pro nepedagogické činnosti
Detail

Ekonomický úsek

Ing. Monika Urbanová, MBA

ekonomka
Detail

Učitelé

Bc. Klára Boháčová

asistentka pedagoga
Detail

Mgr. Jolana Bohumská

oborový garant přírodovědné sekce
Detail

PhDr. Veronika Boussag Hochmanová

oborový garant 2. období (4. a 5. ročníky)
Detail

Mgr. Romana Bredová

momentálně na MD/RD
Detail

Mgr. Karolína Davidová

Detail

Mgr. Pavlína Dvořáková

Detail

Mgr. Marie Florianová

vedoucí týmu 6. ročníku
Detail

Ing. Renáta Fuchsová

asistentka pedagoga
Detail

Mgr. Adam Gallus

vedoucí týmu 9. ročníku
Detail

Mgr. Lucie Gruberová

oborový garant 1. období (1.-3. ročníky)
Detail

Ing. Lucie Halbichová

vedoucí týmu 8. ročníku
Detail

Petr Honza

učitel a technický pracovník - správce dílen
Detail

Mgr. Martina Hortová

vedoucí týmu 3. ročníku
Detail

Tereza Hrejsemnou, MBA

specialista komunikace
Detail

Mgr. Ingrid Hubáček

Detail

Mgr. Jana Hubová, Dis.

Detail

Mgr. Eliška Chvalovská, Ph.D.

momentálně na MD/RD
Detail

Mgr. Anna Kalcovská

momentálně na MD/RD
Detail

Mgr. Dana Kratochvílová

vedoucí týmu 7. ročníku
Detail

Mgr. Lenka Kravčaková

Detail

PhDr. Kateřina Krupková

Detail

Mgr. Kateřina Landová

Detail

Mgr. et Mgr. Barbora Lukešová

momentálně na MD/RD
Detail

Mgr. Zuzana Macáková

oborový garant umělecké sekce
Detail

Mgr. Hana Mäsiarová

Detail

Mgr. Ivo Mikšovský

učitel, metodik prevence pro 2. stupeň
Detail

Bc. Zuzana Mojžíšková

oborový garant jazykové sekce
Detail

Mgr. Vladimíra Nejdlová

Detail

Mgr. Vladimíra Němcová

Detail

Mgr. Filip Procházka

Detail

Mgr. Lenka Procházková

Detail

Mgr. Anna Sacha

momentálně na MD/RD
Detail

Anastázie Semerádová

Detail

Bc. Petra Slámová Oborná

Detail

Bc. Anna Šimáčková

momentálně na MD/RD
Detail

Mgr. Dagmar Tejklová Kunhartová

Detail

Mgr. Veronika Tomášková

Detail

Bc. Kateřina Urbanová

oborový garant společenskovědní sekce
Detail

Mgr. Jitka Valvodová

Detail

Mgr. Michaela Valvodová

učitelka, metodička prevence pro 1. stupeň
Detail

Mgr. Ing. Alena Vyšínová Matičková

psycholog, speciální pedagog, učitel
Detail

Mgr. Kateřina Wernerová

momentálně na MD/RD
Detail

Asistentky pedagoga

Ludmila Havelková Hofmanová

Detail

Bc. Pavla Mertlíková

Detail

Barbora Trnková, DiS.

Detail

Mgr. Nataliya Vaňková

Detail

Vychovatelky školní družiny

Nataliya Dyug

momentálně na MD/RD
Detail

Marcela Nygrýnová

vedoucí vychovatelka
Detail

Martina Rychetníková

Detail

Mgr. Nataliya Vaňková

Detail

Štěpánka Zárubová

Detail

Školní poradenské pracoviště

Ing. Iva Fischerová

ředitelka školy
Detail

Mgr. Ivo Mikšovský

učitel, metodik prevence pro 2. stupeň
Detail

Mgr. Michaela Valvodová

učitelka, metodička prevence pro 1. stupeň
Detail

Mgr. Ing. Alena Vyšínová Matičková

psycholog, speciální pedagog, učitel
Detail

Mgr. Jana Zapotilová

zástupkyně ředitelky školy, speciální pedagog
Detail

Mgr. Tereza Zapotilová

odborná asistentka ŠPP
Detail

Nepedagogové

Eva Gačová

vedoucí kanceláře školy
Detail

Petr Honza

učitel a technický pracovník - správce dílen
Detail

Tereza Hrejsemnou, MBA

specialista komunikace
Detail

Leoš Jalovecký

školník
Detail

Jana Manhartová

hospodářka
Detail

Ing. Kamila Menclová

HR manažerka/personalistka, zástupkyně pro nepedagogické činnosti
Detail

Martin Mihaliček

technický pracovník – správce budovy
Detail

Ing. Monika Urbanová, MBA

ekonomka
Detail

Klub mladého čtenáře

Mgr. Kateřina Landová

Detail

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies