Vzdělávací program

Vzdělávací program

Vývoj našeho vzdělávacího programu Břežanská škola

Do roku 2008 byli všichni žáci naší školy (tak jako na většině škol v ČR) vzděláváni podle celostátního vzdělávacího programu Základní škola

Od září 2007 jsme přecházeli (v souladu se změnou školského zákona) na vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem Břežanská tvořivá škola. Od roku 2013 byla na naší škole zavedena výuka druhého cizího jazyka od 7. třídy, konkrétně výuka němčiny a španělštiny.

V září 2016 byl náš ŠVP, i v souvislosti s důležitými změnami v zaměření školy, výrazněji upraven a vydán znovu pod názvem Břežanská škola. Podle tohoto vzdělávacího programu byli naši žáci vzděláváni od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020. Nejdůležitější změnou v tomto programu bylo otevření tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (pro děti zvídavé, motivované a s předpoklady pro intenzivnější vzdělávání).

Od září 2020 vstoupila v platnost nová verze Školního vzdělávacího programu Břežanská škola, hlavní změnou bylo zavedení výuky angličtiny od 1. ročníku. Dále došlo k výraznějším úpravám předmětu člověk a práce v souvislosti s otevřením nových polyfunkčních školních dílen.

Plné znění ŠVP

Plné znění platného ŠVP Břežanská škola je k nahlédnutí v kanceláři vedení školy po předchozí domluvě (Mgr. Nádvorníková, tel. 731 612 817).

Typy tříd a cíl programů

V naší škole mají tedy žáci možnost vzdělávat se ve dvou typech tříd. V každém ročníku jsou vždy dvě třídy zaměřené na všeobecné základní vzdělávaní a jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Společným smyslem a cílem obou programů je učit děti zajímavě a moderně při zachování bohatých pedagogických tradic českého školství. Děti by neměly být nuceny k suchopárnému biflování, přesto by měly být vybaveny dostatečnými vědomostmi, kompetencemi, návyky, dovednostmi, a hlavně chutí do dalšího celoživotního vzdělávání. Snažíme se preferovat činnostní, badatelský a pestrý způsob výuky s využitím i všech možností, které skýtá nejmodernější technika.

Více o profilu absolventů a hodnotách naší školy zde.

 

Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies