Projekty

Projekty

Projekty

Název projektu: DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Koronavirová pandemie zasáhla v uplynulých takřka dvou letech prakticky do všech odvětví života naší společnosti. Jednou z oblastí, kde se dopady pandemie velmi výrazně projevily, je školství. Uzavření škol a opakované přechody na distanční výuku se negativně projevily na vzdělávacích výsledcích mnoha žáků a napomohly ke zvýšení vzdělanostních nerovností. Prostředkem, jenž má napomoci tyto jevy odstranit, je doučování, které je od podzimu 2021 nabízeno potřebným žákům. To je realizováno v rámci Národního plánu obnovy (investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy) a od 1. ledna 2022 financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Podpora je v rámci doučování poskytována zejména těm žákům, kteří jsou výrazně ohroženi školním neúspěchem (nejčastěji s ohledem na domácí zázemí nebo obtíže s motivací), přičemž doučování může probíhat jak individuálně, tak ve skupinách. Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

Cílem je v první řadě doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přechodem na distanční výuku. Vyučujícími mohou v tomto případě být nejenom pedagogičtí pracovníci školy, ale též osoby bez pedagogické kvalifikace (např. studenti, vedoucí zájmových kroužků, dobrovolníci). Podpora doučování bude pokračovat až do roku 2023.

 

Více o programu doučování naleznete na https://doucovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.