Platby

Aktualizováno 24. 8. 2023

Základní informace - platby ZŠ

Níže uvedené informace se týkají pouze plateb určených Základní škole Dolní Břežany. Platby určené Školní jídelně Dolní Břežany a Mateřské škole Dolní Břežany posílejte prosím na účty těchto samostatných subjektů.

Platby, jejichž specifické symboly jsou uvedeny níže, lze hradit pouze bezhotovostním převodem na účet školy Žákovské platby (číslo účtu 930360360/0300) s příslušným variabilním symbolem žáka a specifickým symbolem platby (viz níže). Jiný způsob hrazení plateb je možný pouze na základě individuální dohody s ředitelkou školy.

Jako variabilní symbol u jednotlivých bezhotovostních plateb slouží tzv. identifikační číslo Vašeho dítěte. Identifikační číslo má přiděleno každý žák, a to právě kvůli identifikaci bezhotovostních plateb. Číslo svého dítěte můžete zjistit/ověřit přes webové rozhraní v systému Bakaláři (záložka Osobní údaje - evidenční číslo žáka). Dětem, které navštěvovaly břežanskou MŠ, toto číslo zůstává i pro docházku na základní školu. Ostatním novým žákům bylo toto číslo přiděleno. 

Specifické symboly pro jednotlivé druhy plateb:

2 – lyžařský kurz

4 – záloha na akce ZŠ (viz dále)

6 – plavecký kurz

7 – škola v přírodě

8 – dary

Doporučujeme uvádět u plateb (zálohy, družina) také jméno dítěte. Pokud totiž není správně, resp. vůbec uvedeno ev. číslo dítěte (variabilní symbol) a příjmení rodiče se liší od příjmení dítěte, je velmi obtížné platbu správně spárovat.


Záloha (na akce)

Zábavné i naučné akce, kterými učitelé doplňují probírané učivo, ale také pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování, popř. pracovní sešity, jsou po dohodě s rodiči placeny z tzv. záloh (na akce). Tuto zálohu, na jejíž přibližné výši se dohodnou rodiče s třídním učitelem na první třídní schůzce, posílají rodiče na účet svého dítěte (jako variabilní symbol slouží jeho identifikační číslo a jako specifický symbol slouží v tomto případě číslo 4) a popř. ji průběžně doplňují. Účtování záloh provádí paní Manhartová (jana.manhartova@skolabrezany.cz; tel. 220 990 815).

Informaci o stavu zálohy svého dítěte i o jednotlivých položkách, které byly ze záloh odečteny, získáte snadno po přihlášení do Vašeho profilu v systému Bakaláři:

Při přihlášení přes webové rozhraní stačí kliknout v levém sloupci na záložku Platby a dále na Třídní fond. Z aplikace je třeba se nejprve „přepnout“ na webové rozhraní systému: kliknout vpravo nahoře na modrou ikonu, čímž dojde k připojení do zmíněného webového rozhraní; dále je třeba vlevo nahoře kliknout na barevnou ikonu Bakaláři – rozbalí se menu a nyní už lze v levém sloupci pokračovat na záložku Platby a dále na Třídní fond.

Chcete-li poslat další peníze, stačí jednoduše kliknout na Vložit prostředky a pak použít vygenerovaný QR kód.

Upozornění: Pokud se účet dostane do mínusu, QR kód je automaticky vygenerován na tuto dlužnou částku. Pokud ale dítě ze školy neodchází, je vhodnější poslat rovnou vyšší částku, aby se při první platbě účet opět neocitl v mínusu.


Školní družina

Stav svých plateb budete v tomto školním roce moci nově sledovat po přihlášení do Vašeho profilu v systému Bakaláři - podobně jako u záloh na akce.

Cena za družinu (platná od 1. 9. 2020): 300 Kč měsíčně (jednotná cena při jakékoli docházce, vč. ranní družiny)

Od 1. 9. 2023 JE TŘEBA PLATBY ZASÍLAT NA NOVÝ ÚČET - číslo účtu 930360555/0300.
Využijte QR kód vygenerovaný systémem Bakaláři (podobně jako u záloh na akce) nebo pečlivě zadejte následující údaje:

    • specifický symbol 3
    • konstantní symbol 0308
    • variabilní symbol dítěte (každý žák má přidělen svůj vlastní, tzv. identifikační číslo) - PROSÍM NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT!!!

Platby lze provádět po jednotlivých měsících (vždy do 15. dne daného měsíce) nebo zaplatit rovnou za delší období.

Vedoucí školní družiny: Marcela Nygrýnová

Ve dnech mimořádného volna je možné přihlásit dítě do celodenní školní družiny za poplatek 100 Kč na den. V těchto dnech funguje družina pouze v případě dostatečného zájmu rodičů.


Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies