Bakaláři

Co to jsou Bakaláři?

Bakaláři jsou nejrozšířenější systém pro školní administrativu, který naše škola využívá již řadu let.

Systém slouží pro vedení školní agendy a pro komunikaci školy s žáky a jejich rodiči.

Jaké informace v Bakalářích získáte?

Pro komunikaci s rodiči je určena webová aplikace Internetová žákovská knížka.  Po přihlášení zde získáte přehled o údajích, které má o Vašem dítěti škola k dispozici, dále všechny podstatné informace týkající se výuky Vašeho dítěte (přehled vyučovaných předmětů, jména vyučujících, rozvrh hodin, suplování, témata odučených hodin, přehled absencí Vašeho dítěte nebo také informace o plánovaných akcích). U žáků 4. až  9. ročníku zde naleznete také průběžnou klasifikaci v jednotlivých předmětech.

Pro komunikaci s učiteli je určen komunikační systém  Komens, de facto jednoduchý e-mailový klient, který je součástí této webové aplikace. Je určen také k omlouvání absence.

Přihlášení do Internetové žákovské knížky

Do internetové žákovské knížky Vašeho dítěte můžete vstoupit dvěma způsoby:

  1. přes naše webové stránky www.skolabrezany.cz (rychlé žluté tlačítko Bakaláři)
  2. nainstalovat si ve svém mobilním telefonu aplikaci Bakaláři pro OS Android nebo pro iOS.

Přihlašovací údaje

1. – 3. ročník

Používáme pouze tzv. rodičovské přihlašovací údaje. Rodiče je obdrží na prvních třídních schůzkách v 1. třídě a obvykle platí po celou dobu docházky na naši školu. Pokud své údaje rodiče ztratí nebo se nemohou prvních třídních schůzek zúčastnit, je třeba kontaktovat třídního učitele.

4.– 9. ročník

K účtu každého žáka od 4. – 9. ročníku existují dva přístupyrodičovský a žákovský. Rodičovské údaje jsou stejné po celou dobu docházky na naši školu a rodiče je obdrželi na prvních třídních schůzkách v 1. třídě. Žákovské přihlašovací údaje předá dětem na začátku 4. ročníku vyučující informatiky nebo třídní učitel. Platí obvykle také po celou dobu docházky na naši školu. Pokud své údaje rodiče nebo děti ztratí, je třeba kontaktovat třídního učitele.

Informace, které lze získat pod rodičovským přihlášením, nemusí být zcela totožné s informacemi dostupnými přes žákovský přístup. OMLOUVAT ABSENCI LZE POUZE Z RODIČOVSKÉHO ÚČTU.

Žáci, kteří k nám nastoupí do vyššího ročníku, resp. jejich zákonní zástupci, obdrží své přihlašovací údaje při nástupu.

Případné dotazy, popř. hlášení potíží se systémem

Bc. Petr Nádvorník (petr.nadvornik@skolabrezany.cz)

Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies