Náš tým

Náš tým

Náš tým

Náš pedagogický tým čítá kolem sedmdesáti učitelek, učitelů, vychovatelek a asistentek pedagogů. Tím se řadíme mezi větší školy. Podporu a zázemí vytváří náš profesionální provozní tým.

Jsme moderní, progresivní a skvěle vybavená škola, ale zároveň si zachováváme pel a lidské výhody takzvané „vesnické školy“.

A jak bychom náš tým charakterizovali?

Všestranně podporujeme zájem o osobní a profesní rozvoj, vzájemně se respektujeme, aktivně nasloucháme, na problémy nepoukazujeme, ale řešíme je, adaptujeme se na novinky, poskytujeme a přijímáme konstruktivní kritiku, umíme uznat chybu, nepracujeme vedle sebe, nýbrž spolu, nabízíme pomoc, jsme dynamičtí, věříme v budoucnost a adaptujeme se rychle na nové věci, snažíme se vidět věci pozitivně, sdílíme společné hodnoty, slavíme úspěchy a umíme se bavit.

Vedení školy

Milujeme výzvy!
Detail

Ing. Iva Fischerová

ředitelka školy
Zrychlujeme tep školství!
Detail

Ing. Kamila Menclová

HR manažerka/personalistka, zástupkyně pro nepedagogické činnosti
Na vzdělání záleží!
Detail

Mgr. Pavlína Nádvorníková

statutární zástupkyně ředitelky
Vivat Comenius!
Detail

Mgr. Jana Zapotilová

zástupkyně ředitelky školy, speciální pedagog

Kancelář vedení školy

Eva Gačová

vedoucí kanceláře školy

Studijní oddělení

Jana Manhartová

hospodářka

Personální úsek

Zrychlujeme tep školství!
Detail

Ing. Kamila Menclová

HR manažerka/personalistka, zástupkyně pro nepedagogické činnosti

Ekonomický úsek

Ing. Monika Urbanová, MBA

ekonomka

Učitelé

Bc. Klára Boháčová

asistentka pedagoga

Mgr. Jolana Bohumská

oborový garant přírodovědné sekce

PhDr. Veronika Boussag Hochmanová

oborový garant 2. období (4. a 5. ročníky)

Mgr. Romana Bredová

momentálně na MD/RD

Mgr. Karolína Davidová

Mgr. Pavlína Dvořáková

Mgr. Marie Florianová

vedoucí týmu 6. ročníku

Ing. Renáta Fuchsová

asistentka pedagoga

Mgr. Adam Gallus

vedoucí týmu 9. ročníku

Mgr. Lucie Gruberová

oborový garant 1. období (1.-3. ročníky)

Ing. Lucie Halbichová

vedoucí týmu 8. ročníku

Petr Honza

učitel a technický pracovník - správce dílen

Mgr. Martina Hortová

vedoucí týmu 3. ročníku

Tereza Hrejsemnou, MBA

specialista komunikace

Mgr. Ingrid Hubáček

Mgr. Jana Hubová, Dis.

Mgr. Eliška Chvalovská, Ph.D.

momentálně na MD/RD

Mgr. Anna Kalcovská

momentálně na MD/RD
Stay inspired!
Detail

Mgr. Dana Kratochvílová

vedoucí týmu 7. ročníku

Mgr. Lenka Kravčaková

PhDr. Kateřina Krupková

Mgr. Kateřina Landová

Mgr. et Mgr. Barbora Lukešová

momentálně na MD/RD

Mgr. Zuzana Macáková

oborový garant umělecké sekce

Mgr. Hana Mäsiarová

Mgr. Ivo Mikšovský

učitel, metodik prevence pro 2. stupeň

Bc. Zuzana Mojžíšková

oborový garant jazykové sekce

Mgr. Vladimíra Nejdlová

Laskavostí můžeš dokázat to, co nedokážeš silou. (P. Syrus)
Detail

Mgr. Vladimíra Němcová

Mgr. Filip Procházka

Mgr. Lenka Procházková

Mgr. Anna Sacha

momentálně na MD/RD

Anastázie Semerádová

Bc. Petra Slámová Oborná

Bc. Anna Šimáčková

momentálně na MD/RD

Mgr. Dagmar Tejklová Kunhartová

Mgr. Veronika Tomášková

Bc. Kateřina Urbanová

oborový garant společenskovědní sekce

Mgr. Jitka Valvodová

Mgr. Michaela Valvodová

učitelka, metodička prevence pro 1. stupeň

Mgr. Ing. Alena Vyšínová Matičková

psycholog, speciální pedagog, učitel

Mgr. Kateřina Wernerová

momentálně na MD/RD

Asistentky pedagoga

Ludmila Havelková Hofmanová

Bc. Pavla Mertlíková

Barbora Trnková, DiS.

Mgr. Nataliya Vaňková

Vychovatelky školní družiny

Nataliya Dyug

momentálně na MD/RD

Marcela Nygrýnová

vedoucí vychovatelka

Martina Rychetníková

Mgr. Nataliya Vaňková

Štěpánka Zárubová

Školní poradenské pracoviště

Milujeme výzvy!
Detail

Ing. Iva Fischerová

ředitelka školy

Mgr. Ivo Mikšovský

učitel, metodik prevence pro 2. stupeň

Mgr. Michaela Valvodová

učitelka, metodička prevence pro 1. stupeň

Mgr. Ing. Alena Vyšínová Matičková

psycholog, speciální pedagog, učitel
Vivat Comenius!
Detail

Mgr. Jana Zapotilová

zástupkyně ředitelky školy, speciální pedagog

Mgr. Tereza Zapotilová

odborná asistentka ŠPP

Nepedagogové

Eva Gačová

vedoucí kanceláře školy

Petr Honza

učitel a technický pracovník - správce dílen

Tereza Hrejsemnou, MBA

specialista komunikace

Leoš Jalovecký

školník

Jana Manhartová

hospodářka
Zrychlujeme tep školství!
Detail

Ing. Kamila Menclová

HR manažerka/personalistka, zástupkyně pro nepedagogické činnosti

Martin Mihaliček

technický pracovník – správce budovy

Ing. Monika Urbanová, MBA

ekonomka

Klub mladého čtenáře

Mgr. Kateřina Landová

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies