Náš tým

Náš tým

Náš tým

Náš pedagogický tým čítá kolem sedmdesáti učitelek, učitelů, vychovatelek a asistentek pedagogů. Tím se řadíme mezi větší školy. Podporu a zázemí vytváří náš dvanáctičlenný provozní tým.

Jsme moderní, progresivní a skvěle vybavená škola, ale zároveň si zachováváme pel a lidské výhody takzvané „vesnické školy“.

A jak bychom náš tým charakterizovali?

Všestranně podporujeme zájem o osobní a profesní rozvoj, vzájemně se respektujeme, aktivně nasloucháme, na problémy nepoukazujeme, ale řešíme je, adaptujeme se na novinky, poskytujeme a přijímáme konstruktivní kritiku, umíme uznat chybu, nepracujeme vedle sebe, nýbrž spolu, nabízíme pomoc, jsme dynamičtí, věříme v budoucnost a adaptujeme se rychle na nové věci, snažíme se vidět věci pozitivně, sdílíme společné hodnoty, slavíme úspěchy a umíme se bavit.

Vedení školy

Milujeme výzvy!
Detail

Ing. Iva Fischerová

ředitelka školy
Zrychlujeme tep školství!
Detail

Ing. Kamila Menclová

HR manažerka/personalistka
Na vzdělání záleží!
Detail

Mgr. Pavlína Nádvorníková

statutární zástupkyně ředitelky
Vivat Comenius!
Detail

Mgr. Jana Zapotilová

zástupkyně ředitelky školy

Kancelář vedení školy

Eva Gačová

vedoucí kanceláře školy

Studijní oddělení

Jana Manhartová

hospodářka

Personální úsek

Zrychlujeme tep školství!
Detail

Ing. Kamila Menclová

HR manažerka/personalistka

Ekonomický úsek

Ing. Monika Urbanová, MBA

ekonomka

Učitelé

Mgr. Jolana Bohumská

Mgr. Romana Bredová

momentálně na MD/RD

Mgr. Karolína Davidová

Mgr. Pavlína Dvořáková

Mgr. Marie Florianová

Mgr. Lucie Gruberová

Ing. Lucie Halbichová

Petr Honza

učitel a technický pracovník - správce dílen

Mgr. Martina Hortová

Tereza Hrejsemnou, MBA

Mgr. Ingrid Hubáček

Mgr. Jana Hubová, Dis.

Mgr. Eliška Chvalovská, Ph.D.

momentálně na MD/RD

Mgr. Anna Kalcovská

momentálně na MD/RD
Stay inspired!
Detail

Mgr. Dana Kratochvílová

Mgr. Lenka Kravčaková

Mgr. Kateřina Krupková

Mgr. Kateřina Landová

Mgr. et Mgr. Barbora Lukešová

Mgr. Zuzana Macáková

Mgr. Hana Mäsiarová

Mgr. Ivo Mikšovský

učitel, metodik prevence pro 2. stupeň

Bc. Zuzana Mojžíšková

Mgr. Vladimíra Nejdlová

Mgr. Vladimíra Němcová

Mgr. Filip Procházka

Mgr. Lenka Procházková

Mgr. Anna Sacha

momentálně na MD/RD

Anastázie Semerádová

Bc. Petra Slámová Oborná

Mgr. Dagmar Tejklová Kunhartová

Bc. Kateřina Urbanová

Mgr. Michaela Valvodová

učitelka, metodička prevence pro 1. stupeň

Bc. Anna Vlčková

momentálně na MD/RD

Mgr. Ing. Alena Vyšínová Matičková

psycholog, speciální pedagog, učitel

Mgr. Kateřina Wernerová

momentálně na MD/RD

Asistentky pedagoga

Ludmila Havelková Hofmanová

Bc. Pavla Mertlíková

Mgr. Nataliya Vaňková

Vychovatelky školní družiny

Nataliya Dyug

momentálně na MD/RD

Marcela Nygrýnová

vedoucí vychovatelka

Martina Rychetníková

Mgr. Nataliya Vaňková

Štěpánka Zárubová

Školní poradenské pracoviště

Milujeme výzvy!
Detail

Ing. Iva Fischerová

ředitelka školy

Mgr. Ivo Mikšovský

učitel, metodik prevence pro 2. stupeň

Mgr. Michaela Valvodová

učitelka, metodička prevence pro 1. stupeň

Mgr. Ing. Alena Vyšínová Matičková

psycholog, speciální pedagog, učitel
Vivat Comenius!
Detail

Mgr. Jana Zapotilová

zástupkyně ředitelky školy

Nepedagogové

Eva Gačová

vedoucí kanceláře školy

Petr Honza

učitel a technický pracovník - správce dílen

Leoš Jalovecký

školník

Jana Manhartová

hospodářka
Zrychlujeme tep školství!
Detail

Ing. Kamila Menclová

HR manažerka/personalistka

Martin Mihaliček

technický pracovník – správce budovy

Ing. Monika Urbanová, MBA

ekonomka

Klub mladého čtenáře

Mgr. Kateřina Landová