Třídní dny zahájeny!
16.9.2022

Třídní dny zahájeny!

V tomto školním roce se v každé naší třídě, tedy od prvňáčků až po deváťáky, budou pravidelně konat tzv. TŘÍDNÍ DNY!

Během uplynulých let a zejména v období distanční výuky vyvstala potřeba ještě více pracovat s třídními kolektivy - při zachování respektu k jednotlivým osobnostem podpořit vzájemnou soudržnost, spolupráci a schopnost dětí reflektovat vlastní chování i chování celé třídy. Vnímáme, že vztahy jsou důležité. Schopnost kvalitně se v nich orientovat a správným způsobem je tvořit a rozvíjet je nezbytným předpokladem budoucí kariérní úspěšnosti, stejně jako úspěšnosti v osobním životě. A právě proto jsme pro rozvoj těchto kompetencí cíleně vytvořili nový časový prostor - třídní dny!

Rozhodnutí zavést třídní dny je také v souladu se Strategií 2030+ schválené vládou ČR, v níž je uvedeno, že „je potřeba rozvíjet funkční sociální chování u žáků, což se ve vzdělávacím systému děje dosud jen v omezené míře. Současně je třeba vytvořit podmínky ve školách i neformálním vzdělávání k rozvoji funkčního sociálního chování žáků.

Třídní dny budou probíhat přibližně jednou měsíčně. Tento čas budou jednotlivé třídy trávit prioritně se svými třídními učiteli. První takový den se konal hned v pondělí 5. 9., další bude následovat v úterý 11. 10. Jak si děti užily ten první, můžete vidět na stránkách jednotlivých tříd, kde se postupně objevují příspěvky i fotografie.

 

Autor: Jaroslav Raiser