Velký úspěch našich žáků v  soutěži MaSo!
7.11.2023

Velký úspěch našich žáků v soutěži MaSo!

Jako každoročně jsme se  zúčastnili této zajímavé MAtematické SOutěže organizované studenty a pedagogy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podzimní MaSo se konalo ve čtvrtek 2. 11. 2023 současně na 3 místech v Praze, na 2 místech v Brně, dále v Plzni, Písku, České Lípě, Českých Budějovicích, Děčíně a v Opavě. Celkem se zúčastnilo 305 týmů z celé republiky – 153 ze základních škol a 152 z víceletých gymnázií.

O soutěži

MaSo je týmová matematická soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, která se koná dvakrát ročně (podzim a jaro). Nejde tu ovšem jen o počítání příkladů. Za spočítané příklady získávají týmy tahy do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Hra je každý rok jiná. Týmy, které se již účastnily, nemají tedy žádnou výhodu.

Složení týmů

Týmy jsou 3 až 4členné, součet ročníků jednotlivých žáků v jednom týmu může být nejvýše 32. Například v jednom družstvu může být jeden žák sedmé třídy, dva žáci osmých tříd a jeden žák deváté třídy, protože 7 + 8 + 8 + 9 = 32.

Průběh soutěže

Žáci počítají matematické příklady a řeší různé logické úlohy. Za jejich vyřešení pak mohou odehrávat tahy ve hře. Kromě samostatné činnosti je důležitá i koordinace a vzájemná spolupráce. Umístění týmu na stupních vítězů záleží nejen na tom, kolik správně vyřeší příkladů, ale také na strategii ve hře. Během hry je povoleno používat papír a tužku, ostatní pomůcky jako tabulky (a další literatura), kalkulačky, rýsovací pomůcky, elektronická zařízení jsou zakázány.

Kdo a jak nás letos reprezentoval?

V letošním školním roce se soutěže zúčastnila 2 družstva složená ze žákyň a žáků 9. D a 7. C.

Tým ve složení Marek Bartl, Ondřej Vospěl, Antonín Rapant a Jan Škrob se celkově umístil na vynikajícím 49. místě (za sebou nechali 108 týmů žáků víceletých gymnázií!), mezi základními školami byli na výborném 5. místě z celkového počtu 153 týmů.

Druhý tým ve složení Daniel Klamo, Theo Kramer, Kateřina Kopalová a Ema Schlehuberová se umístil na pěkném 93. místě (z 305 týmů), v pořadí základních škol skončili na krásném 19. místě (ze 153 týmů).

I když všichni sedmáci byli na této soutěži poprvé, náš úspěšnější tým dosáhl v této těžké soutěži 2. nejlepšího výsledku v historii naší školy (v minulosti nás reprezentovalo již více než 30 týmů).

Velkou radost nám také udělalo, že dva naši absolventi, kteří Školu Břežany v minulosti v této soutěži opakovaně reprezentovali, působí nyní již v roli organizátorů.

Gratulujeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy!

Autor: Petr Nádvorník

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies