Velmi pěkný výsledek našich žáků v pilotním šetření mezinárodního testování TIMSS 2023!
3.1.2023

Velmi pěkný výsledek našich žáků v pilotním šetření mezinárodního testování TIMSS 2023!

Těsně před Vánoci jsme dostali k dispozici zprávu České školní inspekce s informacemi o úspěšnosti našich žáků v loňském pilotním šetření mezinárodního testování TIMSS. Mezinárodní projekt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) se zaměřuje na zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku v matematice a přírodních vědách. V rámci ověřovací fáze tohoto projektu bylo loni k účasti vyzváno 36 základních škol v České republice. Naše škola byla mezi nimi. 

V závislosti na velikosti školy byla do testování zařazena jedna, nebo dvě třídy 4. ročníku. V našem případě vybrala ČŠI třídy 4. A a 4. C. Testování proběhlo na jaře 2022 v on-line formě, testy tedy žáci vyplňovali na počítačích. 

Jak je patrné z níže uvedené tabulky a grafů, poradili si s uvedenými testy naši loňští čtvrťáci opravdu velmi dobře! Podle průměrné úspěšnosti se naše škola umístila na 5. místě ze 36 zapojených škol, a to jak v matematice, tak v přírodovědě!

Průměrná úspěšnost žáků TIMSS

Průměrná úspěšnost jednotlových škol v matPrůměrná úspěšnost jednotlivých škol v přírodovědě

Radost nám udělaly i odpovědi našich žáků na otázky v doplňujícím dotazníkovém šetření:Žákovský dotazník_1

ZD_2ZD_3

Autor: Pavlína Nádvorníková

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies