Ze života školy

Ze života školy

Ze života školy

Ohlédnutí za výSTAvou žákovských prací 2021-2022

Ohlédnutí za výSTAvou žákovských prací 2021-2022

Výstava představila práci našich žáků za uplynulý školní rok. Grafický a fonetický „fórek“ v jejím názvu zároveň poukazoval na množství projektů a postupů, na kterých žáci pod vedením učitelů pracovali. Byly zde zastoupeny výstupy z hodin polyfunkčních dílen, výtvarné výchovy, ale také přesahy a propojení mezi ostatními předměty. Rovněž činnost zájmových kroužků a družiny. Výstava doložila bohatou škálu činností, které naše škola svým žákům nabízí.

Autor: Zuzana Macáková
Uspěch našich žáků v matematické soutěži Pangea! Dva žáci postupují do celostátního kola!

Uspěch našich žáků v matematické soutěži Pangea! Dva žáci postupují do celostátního kola!

V únoru a březnu proběhlo školní kolo soutěže Pangea. Jedná se o matematickou soutěž určenou pro všechny žáky, kteří rádi řeší matematické úlohy. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se žákům 4. až 9. ročníků základní školy a studentům jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. 

Autor: Petr Nádvorník
Nekonečný světelný 3D efekt - v Science to žije

Nekonečný světelný 3D efekt - v Science to žije

Škola Břežany již několik let spolupracuje s vědeckovýzkumnými institucemi v rámci regionu STAR, v čele s laserovým centrem HiLASE. Účelem této spolupráce je další rozvoj vzdělávání a motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických předmětů. V rámci hodin Vědy (Science) se děti pod vedením externího lektora, Ing. Jana Kaufmana z centra HiLASE, seznamují s nejrůznějšími tématy, a to velmi názorným, kreativním a populárním způsobem. Jak průběh výuky ve školním roce 2021/2022 popisuje pan lektor osobně, se dočtete níže.

Autor: Jan Kaufman