14.6.2023

Letem uměleckým světem

V neděli, 11.6., skončila výstava žákovských prací s názvem „Letem uměleckým světem“, která představila výtvarné a dílenské práce žáků prvního i druhého stupně za uplynulý školní rok.

Při vernisáži, která proběhla 6.6., i v ostatní návštěvní dny, jsme přivítali nečekaně vysoké množství návštěvníků. Tento pozitivní ohlas nás velmi potěšil. Z výstavy se stala pěkná tradice, i letos byla k vidění originální díla a neokoukané nápady. Výstava byla koncipována jako průlet dějinami výtvarné kultury od pravěku po současnost. K vidění byly odlišné pedagogické přístupy, rozličnost výtvarných technik a ukázky technických možností polytechnických dílen. Představen byl i unikátní projekt Linky Umění-umění na dotek, kterého jsme se účastnili jako pilotní škola.

Pro připomenutí a pro ty, kteří výstavu nemohli navštívit, přikládáme podrobnou fotogalerii.

Dovolte veřejně poděkovat všem, kteří se na organizaci výstavy a jejího slavnostního zahájení podíleli.

Při vernisáži zazněly flétničky tří žákyň z 3.A, ze třídy paní učitelky A.Semerádové, dále zazpívaly dívky z 6.A pod vedením paní učitelky K.Krupkové, doprovodili je paní učitelka R.Rysová a pan učitel J.Raiser. Sólově na klavír zahrály M.Strakošová a D.Macáková ze 7.C.

Úžasnou atmosféru navodili svými elektrickými kytarami A.Lindauerová z 9.A a P.Všetíček z 8.C, kteří hráli po zahájení výstavy a podtrhli tak zážitek z prohlídky vystavených děl.

Poděkování patří všem paním učitelkám z prvního stupně, které instalovaly výtvory svých žáčků na chodbách u kmenových tříd v přízemí, prvním a druhém patře nové budovy.

Dále děkuji týmu Umělecké sekce za čas, který instalaci výstavy věnoval. Jmenovitě K.Landové, H.Mäsiarové, M.Strnadové, D.Tejklové, K.Urbanové, Š.Hamerníkovi, P.Honzovi.

V neposlední řadě patří díky panu školníkovi Leoši Jaloveckému a jeho skvělé technické podpoře.

Za chutné pohoštění při vernisáži děkujeme paním učitelkám H.Mäsiarové a Míle Strnadové, která připravila dobroty ve cvičné kuchyni se žáky 6.A a 8.C.

Děkujeme paní J. Manhartové a panu J. Strnadovi za fotodokumentaci a Jendovi Kovaříkovi ze 6.C, který jménem Mediálního centra vytvořil skvělou videopozvánku na naši výstavu.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem žákům za úžasnou celoroční práci a návštěvníkům, kteří se přišli podívat.

Za tým Umělecké sekce Zuzana Macáková

P.S.: Řešením kvízu rozházených písmen na podlaze je POSTMODERNA :-)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies