1.6.2022

V Science to žije!

Škola Břežany již několik let spolupracuje s vědeckovýzkumnými institucemi v rámci regionu STAR, v čele s laserovým centrem HiLASE. Účelem této spolupráce je další rozvoj vzdělávání a motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických předmětů. V rámci hodin Vědy (Science) se děti pod vedením externího lektora, Ing. Jana Kaufmana z centra HiLASE, seznamují s nejrůznějšími tématy, a to velmi názorným, kreativním a populárním způsobem. Jak průběh výuky ve školním roce 2021/2022 popisuje pan lektor, se dočtete na následujících řádcích a níže nabízíme rozsáhlou fotogalerii z výroby nekonečného zrcadla.

„Školní rok 2021/2022 byl oproti předchozím letům jiný ve dvou věcech. Zaprvé to byl první plnohodnotný rok po zavřených školách v důsledku covidu a potom se také snížil věk vyučovaných děti ze sedmáků na šesťáky. Obě změny si myslím výuce prospěly. Děti se do školy více těšily a mladší věk byl lepší pro celkovou ukázněnost a nadšení. Stejně jako v minulých letech jsme začali výukou o vesmírných letech a na to pak navazující stavbou raket z PET lahví. Toto téma děti extrémně baví, protože se toho hodně děje a odpalovat rakety do výšky až 100 m je prostě něco, co se musí vidět. Oproti minulým letům jsme letos přešli z octového pohonu na čistě vodní, což mělo za výhodu to, že celé školní hřiště nezapáchalo po octu a rakety se daly přesně natlakovat a děti mohly spravedlivě soutěžit v nejlepším odpalu. V dalších hodinách jsme pak střídali různá fyzikální témata s teoretickým nebo praktickým zaměřením. Z teoretických hodin bych jako příklad uvedl Špatnou fyziku ve filmech, kdy se děti snaží ve filmové ukázce odhalit různé filmové nešvary, které si pak vysvětlíme v rámci konkrétních fyzikálních jevů a zákonů. Z praktičtějších hodin bych pak vyzdvihl soutěž ve stavbě mostů ze slámek do pití anebo stavbu hydraulického ramena, které lze ovládat pomocí přenášení tlaků v injekčních stříkačkách spojených hadičkou. Na konci školního roku jsme se rovněž poprvé pokusili o výrobu nekonečného zrcadla, které využívá polopropustného zrcadla k vytvoření nekonečného světelného 3D efektu.  Naštěstí se vše podařilo a z této hodiny máme i moc pěkné fotky. Tento rok mě jako učitele moc bavil, i když občas toho na mě bylo i s mou prací na HiLASE trochu moc. Hodiny vyžadují relativně důkladnou přípravu a letos jsme jich měli hodně, takže jsem musel přidělat hodně nového materiálu. Ne všechno děti bavilo, ale i to je součástí procesu a na příště už budu vědět. Naopak některé hodiny se vydařily nad očekávání a z těch mám osobně největší radost. Děti byly letos moc fajn a doufám, že si někdy v budoucnu vzpomenou, jak jsme na dvoře školy odpalovali rakety, které pak padaly na přihlížející a nadšeně prchající děti z místní školky. Doufám, že se nám příští rok povede ty nejlepší hodiny zopakovat a hodinu Život je věda nadále rozvíjet a posouvat k větší nadšenosti dětí a spokojenosti učitele.“

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies