19.6.2022

Výstava žákovských prací 2021-2022

Výstava doložila bohatou škálu činností, které naše škola svým žákům nabízí.

Oproti loňskému roku, kdy jsme prezentovali práce z distanční výuky, byl objem vystavovaných exponátů několikanásobný.  Instalovali jsme tentokrát i mimo sály. Propojení původní a nové školní budovy korespondovalo s propojením výstupů prvního a druhého stupně. Pozorný divák mohl sledovat proměnu spontánních dílek mladších dětí s ambicióznějšími realizacemi žáků starších.

V sálech a chodbě nové budovy představily všechny třídy prvního stupně své mezipředmětové projekty související s látkou školního vzdělávacího programu. Např. projekty Pravěk, Hmyz, Osová souměrnost, Recyklace, projekt Zuby a další.

Výrobky z technické dílny poukázaly na šikovnost dětí i nápaditost pana učitele Petra Honzy. Robotická dílna představila řadu individuálních projektů - od modelů raket a letadel až po funkční plotr, který sestavil Jakub Mráz, žák 9. B nebo větrnou elektrárnu Thea Hájka (9. C), umístěnou u školního hřiště.

Robotickou dílnu též využívá předmět věda při konceptu projektu tříd s rozšířenou výukou. Jako ukázku předvedl pan Jan Kaufmann projekt Nekonečné zrcadlo se třídou 6. C.

Neodolatelné dobroty ze cvičné kuchyně paní učitelky Míly Strnadové nebyly k vidění pouze na fotografiích, ale také v reálném provedení - jako doplněk expozice.  Návštěvníci výstavy i přes psanou prosbu překvapivě neodolali a ochutnávali lákavě vypadající housky kaiserky či sněhové pusinky. Pod vedením paní učitelky Strnadové se též zrodily půvabné panenky a mnoho dalších šitých výrobků ze šicí dílny.

Polyfunkční dílny a jejich vybavení přinesly nové možnosti práce s dětmi, jak v předmětech člověk a práce, tak do výtvarné výchovy na druhém stupni. Kromě klasických technik v oblasti kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby tak byly k vidění i techniky a postupy méně tradiční.  Např. pyrografie (vypalování do dřeva páječkou, string art (vrstvená kresba nití) nebo animace, kterou děti tvořily na     iPadech. Neméně zajímavé byly i práce experimentální velkoformátové malby kyvadlem nebo využití šablony.

Výtvarná výchova představila také klasické postupy studijních kreseb podle modelu, studium perspektivy a jeho uplatnění v praxi, malbu v plenéru nebo projekt sedmých ročníků, kalendář 2022, sestavený z linorytových tisků. Osmý ročník tiskl linoryt i bez barvy, jako slepotisk.

Netradiční způsob setkání s dějinami výtvarné kultury ukázaly instalované fotografie kolektivu žáků třídy 9. A. Žáci vytvořili kopie reprodukcí významných děl českého malířství z naší školní galerie. Kromě Kleopatry J. Zrzavého vytvářely kopii Slavie od A. Muchy, Josefíny od J. Mánese nebo Leonardovu Poslední večeři.

Safari koutek ve vstupním vestibulu školy u vstupu ze dvora spojoval práci celého druhého stupně. Velkoformátové malby džungle a jezer s vodopády vytvořily děti z 5. B, 5. C a 6. C. Jednotlivá zvířata malovali žáci 2. stupně pro zápis do prvních tříd.

Některé práce druhého stupně též dokazovaly mezipředmětové vazby. Čerpaly z dějepisu a českého jazyka (6. ročníky  - animace Báje a pověsti, Trojský kůň, egyptské malby na papyru) nebo dějepis využil výtvarného zpracování (projekt pana učitele Filipa Procházky se 7. ročníky – Husitské boje, dioráma). Žáci ověřovali zákony fyziky (malba kyvadlem) a matematiky (Kruh, kružnice-kompozice volné grafiky).

Informatik a výtvarkář Pavel Novák nadchl své žáky pro grafické iluze, které pokrývaly celou stěnu v hale „staré budovy“. Mezi výtvarné techniky nových médií můžeme považovat i jeho další projekt – fotografování struktur a jejich následné grafické zpracování na počítači. A do třetice příklad spojení výtvarka-informatika při grafickém zpracování vlastního jména. Děti projevily kreativitu, vtip a své dovednosti práce v grafickém počítačovém programu.

Své projekty s dětmi představily i paní učitelky z jazykových sekcí. Díky kreativnímu přístupu ve výuce anglického jazyka učí děti v anglickém jazyce „myslet“. Ať už to byly práce dětí prvního stupně Dream house, náměty Marvelovek nebo propracovaný cyklus Pumpkins. Na výstavě se objevila i část projektu španělského jazyka Hispánská kuchyně, který proběhl následující týden.

I když výtvarná výchova na základní škole není o talentu, někteří žáci výtvarným talentem disponují. Na výstavě měli samozřejmě vyhrazený prostor. Své precizní kresby ze skicáku vystavila Jana Chaloupková z 9. A. Vynikaly i studijní kresby Viktorky Čudové a Davida Kverky ze 7. A.

Výstavu prací, její vznik a realizaci, zaštiťuje výtvarná sekce školy v čele s její vedoucí Mgr. Zuzanou Macákovou.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies