Mgr. Ivo Mikšovský metodik prevence

třídní 9.A, v tomto školním roce učí český jazyk a občanskou výchovu