Mgr. Jana Zapotilová zástupkyně ředitelky školy

Telefon 2

605 827 670

Motto

Vivat Comenius!

vedoucí školního poradenského pracoviště, speciální pedagog a koordinátor inkluze

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Integrované studium speciální pedagogiky se zaměřením na učitelství pro 1. stupeň speciálních škol).
Na Základní škole v Dolních Břežanech pracuje od roku 2001. Do roku 2011 působila jako učitelka prvního stupně.

Od začátku školního roku 2011/12 pracuje jako školní speciální pedagog. Absolvovala řadu kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Konzultační hodiny probíhají po předchozí domluvě.