Mgr. Kateřina Krupková

třídní 5. A, v tomto školním roce učí přírodovědu, vlastivědu, přírodopis, dějepis, zeměpis a hudební výchovu