Ing. Radka Rysová

třídní 8.A, v tomto školním roce učí přírodopis, předmět člověk a práce a zeměpis