Jeden den učitelem – tradiční projekt žáků 8. a 9. ročníku
6.6.2024

Jeden den učitelem – tradiční projekt žáků 8. a 9. ročníku

Nejstarší žáci naší školy měli i v letošním školním roce možnost zažít náročné učitelské povolání na vlastní kůži. V rámci projektu, který pro ně připravili jejich učitelé, si odučili zvolenou hodinu v prvních, druhých, třetích nebo čtvrtých třídách.

Mnozí žáci druhého stupně si jistě ani neuvědomují, jak náročné povolání vykonávají jejich učitelé, kteří se každý den svědomitě a důsledně snaží přiblížit svým žákům různorodé učivo všemi možnými způsoby. Zaujmout je a usnadnit jim tak cestu za poznáním. Někteří starší žáci se snad i domnívají, že stát před tabulí a vymýšlet si stále nějaké úkoly a „nepříjemnosti“, je činností snadnou a pohodlnou. Snad i to byl důvod přihlásit se do projektu „Jeden den učitelem“ a vyzkoušet si pohled do třídy z druhé strany alespoň na jednu vyučovací hodinu. Tuto možnost dostali i tentokrát žáci osmých a devátých tříd. Bylo velmi milé zjistit, že někteří se do projektu přihlásili i opakovaně. A protože šlo o letošní deváťáky tento rok, bohužel, i naposledy.

V prvním týdnu se po zralé úvaze přihlásili do projektu výběrem možností vyučovaných hodin z nabídky, kterou jim připravily paní učitelky z prvního stupně. Přehled nabízených možností mohli prostudovat a zvážit podle informací, které dostali od svých učitelů.  Podle těch si také zapsali termín, čas a hodinu pomocí rezervačního systému. Do letošního ročníku projektu, jenž na naší škole realizujeme na počest narození J. A. Komenského (28.3.1592), se zapsaly dvojice i jednotlivci. V několika případech si žáci zarezervovali i více hodin. Množství zájemců nás velmi mile překvapilo. Jistě vypovídá o oblíbenosti tohoto, dnes již tradičního, projektu.

Paní učitelky prvního stupně pozvaly v prvním projektovém týdnu budoucí učitele na náslech, aby během sledované hodiny i v průběhu samotné přípravy přispěly radou či doporučením, jak svou hodinu připravit co nejlépe. Nutno zmínit, že se všichni zúčastnění připravili na svůj výstup skutečně svědomitě. V hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy, výtvarné výchovy i tělesné výchovy nechyběly prezentace na interaktivní tabuli, soutěže, hry, příprava předloh a šablon, výklad, četba i ukázky činností přímo v plenéru.

 Malí žáčci v lavicích byli novou situací zaujati, pracovali s chutí a hodinu vyučovanou svými staršími spolužáky si užili, a dokonce nejednou ocenili poděkováním a potleskem!

Poslední fází projektu byl rozbor a shrnutí celé aktivity paní zástupkyní Nádvorníkovou, paní učitelkou Landovou. Paní učitelka Jitka Valvodová přišla osobně pochválit a vyzdvihnout hodinu odučenou v její 1.A . Slovo dostali samozřejmě i nejdůležitější aktéři celé akce – naši odvážní žáci/učitelé z vyšších ročníků.

V příjemné a přátelské atmosféře si všichni popovídali o učitelském povolání, pocitech z odučené hodiny, atmosféře ve třídě a věnovali se i mnoha dalším postřehům. I tentokrát byli všichni odměněni zaslouženým certifikátem za odučenou hodinu ve třídách prvního stupně.

Letošní projekt Jeden den učitelem skončil, těšme se na ten následující. Uvidíme, kdo se příští rok stane novou tváří za „katedrou“. A možná, že se i v dalším ročníku přihlásí někdo z těch ostřílených, aby si celou akci prožil ještě jednou a vypiloval maličkosti, které ho snad letos zaskočily!

Závěrem snad jeden z postřehů, který jsme zaznamenali během rozboru projektu – „Překvapilo mě, jak jsou ty děti chytré, jak se hlásí a jak skvěle počítají!“

Autor: Kateřina Landová
Sdílet  

Fotogalerie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies