Ohlédnutí za výSTAvou žákovských prací 2021-2022
19.6.2022

Ohlédnutí za výSTAvou žákovských prací 2021-2022

Výstava představila práci našich žáků za uplynulý školní rok. Grafický a fonetický „fórek“ v jejím názvu zároveň poukazoval na množství projektů a postupů, na kterých žáci pod vedením učitelů pracovali. Byly zde zastoupeny výstupy z hodin polyfunkčních dílen, výtvarné výchovy, ale také přesahy a propojení mezi ostatními předměty. Rovněž činnost zájmových kroužků a družiny.

Výstava doložila bohatou škálu činností, které naše škola svým žákům nabízí.

Pro ty, kteří výstavu nestihli navštívit nebo by se na vystavená díla rádi podívali znovu, jsme připravili obsáhlou fotogalerii zde.

Oproti loňskému roku, kdy jsme prezentovali práce z distanční výuky, byl objem vystavovaných exponátů několikanásobný. Instalovali jsme tentokrát i mimo sály. Propojení původní a nové školní budovy korespondovalo s propojením výstupů prvního a druhého stupně. Pozorný divák mohl sledovat proměnu spontánních dílek mladších dětí s ambicióznějšími realizacemi žáků starších.

V sálech a chodbě nové budovy představily všechny třídy prvního stupně své mezipředmětové projekty související s látkou školního vzdělávacího programu. Např. projekty Pravěk, Hmyz, Osová souměrnost, Recyklace, projekt Zuby a další.

Výrobky z technické dílny poukázaly na šikovnost dětí i nápaditost pana učitele Petra Honzy. Robotická dílna představila řadu individuálních projektů - od modelů raket a letadel až po funkční plotr, který sestavil Jakub Mráz, žák 9.B nebo větrnou elektrárnu Thea Hájka (9.C), umístěnou u školního hřiště.

Robotickou dílnu též využívá předmět věda při konceptu projektu tříd s rozšířenou výukou. Jako ukázku předvedl pan Jan Kaufmann projekt Nekonečné zrcadlo se třídou 6.C.

Neodolatelné dobroty ze cvičné kuchyně paní učitelky Míly Strnadové nebyly k vidění pouze na fotografiích, ale také v reálném provedení - jako doplněk expozice. Návštěvníci výstavy i přes psanou prosbu překvapivě neodolali a ochutnávali lákavě vypadající housky kaiserky či sněhové pusinky. Pod vedením paní učitelky Strnadové se též zrodily půvabné panenky a mnoho dalších šitých výrobků ze šicí dílny.

Polyfunkční dílny a jejich vybavení přinesly nové možnosti práce s dětmi, jak v předmětech člověk a práce, tak do výtvarné výchovy na druhém stupni. Kromě klasických technik v oblasti kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby tak byly k vidění i techniky a postupy méně tradiční.  Např. pyrografie (vypalování do dřeva páječkou, string art (vrstvená kresba nití) nebo animace, kterou děti tvořily na iPadech. Neméně zajímavé byly i práce experimentální velkoformátové malby kyvadlem nebo využití šablony.

Výtvarná výchova představila také klasické postupy studijních kreseb podle modelu, studium perspektivy a jeho uplatnění v praxi, malbu v plenéru nebo projekt sedmých ročníků, kalendář 2022, sestavený z linorytových tisků. Osmý ročník tiskl linoryt i bez barvy, jako slepotisk.

Netradiční způsob setkání s dějinami výtvarné kultury ukázaly instalované fotografie kolektivu žáků třídy 9.A. Žáci vytvořili kopie reprodukcí významných děl českého malířství z naší školní galerie. Kromě Kleopatry J. Zrzavého vytvářely kopii Slavie od A. Muchy, Josefíny od J. Mánese nebo Leonardovu Poslední večeři.

Safari koutek ve vstupním vestibulu školy u vstupu ze dvora spojoval práci celého druhého stupně. Velkoformátové malby džungle a jezer s vodopády vytvořily děti z 5.B, 5.C a 6.C. Jednotlivá zvířata malovali žáci 2. stupně pro zápis do prvních tříd.

Některé práce druhého stupně též dokazovaly mezipředmětové vazby. Čerpaly z dějepisu a českého jazyka (6. ročníky  - animace Báje a pověsti, Trojský kůň, egyptské malby na papyru) nebo dějepis využil výtvarného zpracování (projekt pana učitele Filipa Procházky se 7. ročníky – Husitské boje, dioráma). Žáci ověřovali zákony fyziky (malba kyvadlem) a matematiky (Kruh, kružnice-kompozice volné grafiky).

Informatik a výtvarkář Pavel Novák nadchl své žáky pro grafické iluze, které pokrývaly celou stěnu v hale „staré budovy“. Mezi výtvarné techniky nových médií můžeme považovat i jeho další projekt – fotografování struktur a jejich následné grafické zpracování na počítači. A do třetice příklad spojení výtvarka-informatika při grafickém zpracování vlastního jména. Děti projevily kreativitu, vtip a své dovednosti práce v grafickém počítačovém programu.

Své projekty s dětmi představily i paní učitelky z jazykových sekcí. Díky kreativnímu přístupu ve výuce anglického jazyka učí děti v anglickém jazyce „myslet“. Ať už to byly práce dětí prvního stupně Dream house, náměty Marvelovek nebo propracovaný cyklus Pumpkins. Na výstavě se objevila i část projektu španělského jazyka Hispánská kuchyně, který proběhl následující týden.

I když výtvarná výchova na základní škole není o talentu, někteří žáci výtvarným talentem disponují. Na výstavě měli samozřejmě vyhrazený prostor. Své precizní kresby ze skicáku vystavila Jana Chaloupková z 9.A. Vynikaly i studijní kresby Viktorky Čudové a Davida Kverky ze 7.A.

Na přípravě výstavy se podílel skvělý tým učitelů. Samotná instalace trvala čtyři celé dny. Zvláštní poděkování patří Pavlu Novákovi (grafický design a technická podpora), Kateřině Landové (koordinace instalace 1. stupně a šikovné ruce), Miloslavě Strnadové a Haně Mäsiarové (koordinace občerstvení na vernisáž a instalace), Petru Honzovi a Štěpánovi Hamerníkovi (za prezentaci dílenských výrobků), Petře Jedličkové (příprava animační smyčky), Markétě Muzikářové, Lence Procházkové, Pavlu Švestkovi, z řad žáků Adině Lindauerové, kolektivu tříd 1.C a 8.A (příprava hudebního vystoupení), žákyním z 9.C (pomoc při přípravě občerstvení).

Děkujeme i všem žákům, kteří se příprav účastnili.

V neposlední řadě bych touto cestou chtěla vyjádřit velký dík Jakubovi Mrázovi (9. B) a jeho tatínkovi za množství materiálu věnovaného pro práci ve výtvarné výchově.

Zuzana Macáková, vedoucí umělecké sekce

 

Autor: Zuzana Macáková

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies